Mere Man Tu Magan Rahe Prabhu Yad Me - Brahma Kumaris Songs Lyrics


Mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me

kar swayam ko samarpan
kar swayam ko samarpan dhanya vad me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe

khol kar wo khajane lutata sabhi
khol kar wo khajane lutata sabhi
jo or sambandh aanand pale abhi
laya tere liye swarg
laya tere liye swarg
hai sath me swarg
hai sath me swarg
hai sath me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe

jannato se bhi badakar milan ras hai ye
jannato se bhi badakar milan ras hai ye
bena ras hai nahi duniya ke vas me ye
mangna kuchh bhi nahi
mangna kuchh bhi nahi
par yad me
par yad me
par yad me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe

pyar aisa kabhi tu kaha paye ga
pyar aisa kabhi tu kaha paye ga
janmo janm to ye bhagy bhar jayega
hath malata na rahe jaye
hath malata na rahe jaye
fir bad me
fir bad me
fir bad me
mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
kar swayam ko samarpan
kar swayam ko samarpan dhanya vad me

mere man tu magan rahe prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
mere man tu magan rahe
mere man tu
magan rahe
mere man tu
magan rahe
mere man tu
magan rahe
prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me
prabhu yad me


0 comments:

Post a Comment

 
Top