Om Shanti Om Shanti - Brahma Kumaris Songs Lyrics


Om shanti om shanti
om shanti om
om shanti om shanti
om shanti om
om shanti om shanti
om shanti om
ye dhvani mangal dhvani hai
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
bada he sukhkar ye mantr manahar
om shanti om
ye dhvani mangal dhvani hai
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om

om shanti se ham gunjaye
avo dharati om
avo dharati om
om shanti om
om shanti om
om shanti se hota he
viprati oko hom
viprati oko hom
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti ye mahima samaje
duniya ki har kom
ye dhvani mangal dhvani hai
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om

om shanti kare jagrat
aatma me jom
aatma me jom
om shanti om
om shanti om
om shanti se mite
agyan ka kamto
agyan ka kamto
om shanti om
om shanti om
om shanti ki shakti se
patthar bhi hota mom
ye dhvani mangal dhvani hai
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om
om shanti om


0 comments:

Post a Comment

 
Top